Texter

Jag skriver artiklar, noveller, reseskildringar och debattinlägg i Sourze.se. Samtliga artiklar finns tillgängliga på "Jan Wiberg".

Politik

Resor

Litteratur

Dessutom har jag medverkat i Sveriges Radio och skrivit artiklar, noveller och debattinlägg i bl a GP och GT.